Een Indonesische verblijfsvergunning betekent niet dat de houder het recht heeft vrij naar het buitenland te reizen. Als iemand naar het buitenland reist zonder een uitreis- en terugkeervergunning, gaan de rechten van de verblijfsvergunning verloren en moet het proces worden herhaald, inclusief het betalen voor het proces. Daarom zijn houders verplicht om een van de volgende reisvergunningen te verkrijgen:

  • Single Exit en Re-entry Permit (SERP), het recht om het land te verlaten en terug te keren met de rechten van de originele verblijfsvergunning
  • Vergunning voor meerdere uit- en terugreis (MERP), het recht om het land te verlaten en meerdere keren binnen een bepaald tijdsbestek terug te keren. De MERP kan geldig zijn van 1 tot 12 maanden (voor houders van een beperkte verblijfsvergunning (Kitas) of tot 2 jaar onbeperkt reizen naar het buitenland voor houders van een permanente verblijfsvergunning (Kitap)
  • Wat veel expats vergeten als ze hun tijdelijk verblijf beëindigen, is het aanvragen van een Exit Permit Only (EPO). Aan het einde van een verblijf is het een verplichting om de Dienst Vreemdelingenzaken, de Nationale Politie en het Ministerie van Mankracht te informeren dat men Indonesië wil verlaten en alle verkregen vergunningen terug te geven. Door dit proces te doorlopen, mag men zonder poespas Indonesië weer binnenkomen